eigenLogoOnderschriftTrans.jpg
Home Werkwijze Bouwvergunning Projecten Tarieven

Van schuur tot woonhuis

De transformatie van een Franse schuur tot een woning biedt mogelijkheden voor het realiseren van een bijzondere woonkwaliteit.

Gevelopeningen in Frankrijk

Nieuwe gevelopeningen en dakramen zijn eenvoudige ingrepen die tot een andere woonbeleving kunnen leiden.

Watervilla in Amsterdam

Een Nederlands houtbouwproject dat zich ook leent voor niet-drijvende toepassingen in Frankrijk.

Déclaration préalable

In Frankrijk wordt een onderscheid gemaakt tussen een bouwvergunning (permis de construire) en een melding (déclaration préalable de travaux).

 

Een bouwvergunning (permis de construire) dient te worden aangevraagd wanneer meer dan 20 m² nieuw vloeroppervlak (surface de plancher) wordt gerealiseerd of de voetafdruk (emprise au sol)* met meer dan 20 m² wordt vergroot. Indien een Plan local d’urbanisme (PLU) of een vergelijkbaar bestemmingsplan van toepassing is, ligt deze grens bij 40 m². Echter bij een vergroting van het vloeroppervlak of de voetafdruk met 20 tot 40 m² is een bouwvergunning vereist wanneer het totaal aantal m² groter wordt dan 150.

 

Voor een bestaand gebouw is bovendien een bouwvergunning vereist wanneer de bestemming wordt gewijzigd, waarbij de draagconstructie of gevels worden aangepast.

 

Voor een overdekt zwembad is een bouwvergunning vereist indien de overkapping hoger is dan 1,8 meter.

 

Voor gebieden met een beschermde status kunnen afwijkende voorschriften gelden.

 

In Frankrijk is wettelijk bepaald dat de bouwtekeningen voor de aanvraag van een bouwvergunning door een architect moeten worden gemaakt. Daarop gelden drie uitzonderingen. Inschakeling van een architect is niet verplicht indien:

 

  • de bouw betrekking heeft op minder dan 150 m² vloeroppervlak (surface de plancher)** en de aanvrager een natuurlijk persoon (geen rechtsvorm) is, of
  • de bouw uitsluitend betrekking heeft op werkzaamheden binnenshuis, te weten de ruimtelijke indeling en de installaties, of
  • de buitenkant door de bouw geen zichtbare wijzigingen ondergaat.

 

Martin Smit | Architecten kan u bij het indienen van een bouwvergunning- aanvraag, waarbij het vloeroppervlak of de voetafdruk kleiner is dan 150 m², van dienst zijn.

 

 

* De voetafdruk is de verticale projectie van een gebouw op de grond. In geval van uitbreiding van een bestaand gebouw dient het bestaande vloeroppervlak c.q. de bestaande voetafdruk bij de bepaling van het aantal m² te worden meegeteld.

** In geval van uitbreiding van een bestaand gebouw dient het bestaande vloeroppervlak bij de bepaling van het aantal m² te worden meegeteld.

Nieuws

Ik vertrek

Voor een echtpaar, dat deelneemt aan het TV-programma Ik vertrek, is een ontwerp voor de verbouwing van een schuur tot woning met chambres d'hôtes gemaakt.

 

Bourgondische Zaken

In ​het tijdschrift Bourgondische Zaken een kolom van Joost Kubbe, makelaar te Frankrijk, over de fiscale gevolgen van een verbouwing.

Bouwval gezocht

Voor een opdrachtgever zijn wij in de Bourgogne op zoek naar een bouwval met op de begane grond een vloeroppervlak van circa 20 m².

Zoeken op onze website

Voer uw zoekterm in

Volg ons op de sociale media